Dead Space Remake

Dead Space Remake ทำยอดขายได้น้อยกว่า Callisto Protocol ในยุโรป

Dead Space Remake ได้รับการเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2023 ที่ผ่านมาและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงได้รับเสียงตอบรับที่เป็นเอกฉันท์ว่ามันต้องประสบความสำเร็จในการขายเป็นอย่างมากแน่ๆ แต่จากการทำยอดขายในช่วง 2 สัปดาห์แรกนั้นแสดงให้เห็นว่าเกม Dead Space Remake ยังคงเป็นรองเกม The Callisto Protocol อยู่

ตามรายงานข้อมูลที่ถูกจัดทำขึ้นของ GSD ชี้ให้เห็นว่าเกม Dead Space Remake เป็นเกมที่ขายดีในอันดับที่ 6 ของการจัดอันดับในตลาดยุโรป (ข้อมูลนี้ไม่นับรวมสหราชอาณาจักรและเยอรมนี) แต่เมื่อทำมาเทียบกันในช่วงเวลา 2 สัปดาห์แล้ว นับจากการเปิดตัวเกมระหว่างทั้ง 2 เกมแล้ว จะเห็นว่า Callisto Protocol ยังมียอดขายที่นำหน้าเกม Dead Space Remake

แต่ก็มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมกันเล็กน้อยนั่นคือเกม Dead Space Remake ไม่ใช่เกมข้าม Gen หรือหมายความว่า เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องเกมรุ่นใหม่แล้วเท่านั้น ในขณะที่ Callisto Protocol เป็นเกมข้าม Gen คือสามารถเล่นได้ทั้งเครื่องเกมรุ่นเก่าก่อนหน้านี้และเครื่องเกมในปัจจุบัน นั้นอาจทำให้ยอดขายของ Callisto Protocol สูงกว่า Dead Space อย่างมีนัย

GameTonix Ads Banner 970x250