Project L

Project L ปล่อยตัวอย่างใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆ โชว์การเล่นรวมถึงการกดท่าต่อสู้

Project L ของ Riot Games เพิ่งปล่อยตัวอย่างใหม่ของตัวละคร Yasuo เมื่อไม่นานมานี้ และได้ประกาศว่าจะมีให้เล่นในงาน EVO 2023 ด้วย และล่าสุดทางผู้พัฒนาก็ได้ออกมาปล่อยตัวอย่างใหม่ของเกม นำเสนอวิธีการเล่นและการต่อสู้ที่ผู้เล่นจะสามารถควบคุมได้

การอธิบายในการต่อสู้นี้ จะมีคุณ Caroline Montano มาคอยอธิบายรายละเอียดให้ว่าระบบการต่อสู้นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะได้รับการอธิบายคร่าวๆ ว่าการต่อสู้นั้นมีความหนักเบาอยู่ 3 แบบ ได้แก่ เบา ปานกลาง และหนัก และยังได้อธิบายถึงการป้องกัน รวมถึงการใช้ท่าไม้ตายที่มีอีก 2 ระดับ หรือที่เรียกว่า “Cinematic Ultimate” อย่างไรก็ตามเกม Project L ก็ยังไม่มีการประกาศวันที่วางจำหน่ายหรือแพลตฟอร์มที่จะเปิดให้เล่น

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่าย

สำหรับแพลตฟอร์ม:
ยังไม่ประกาศ

GameTonix Ads Banner 970x250