WILD HEARTS

WILD HEARTS ปล่อยวิดีใหม่ก่อนจำหน่ายจริง 17 กุมภาพันธ์ 2023

WILD HEARTS ใกล้วางจำหน่ายและเปิดให้เข้าเล่นได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 ที่จะถึงนี้ แต่ก่อนจะเข้าไปเล่นจริงกันผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่เพื่อแนะนำเรื่องราวสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Minato (มินาโตะ) ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของตัวละครทั้งหลาย

ตัวละครที่จะคอยช่วยเหลือเราอย่าง Natsume ช่างตีเหล็ก ที่คอยช่วยในการอัปเกรดอาวุธใหม่ๆ และนักวิทยาศาสตร์ Suzuran ผู้ที่คอยช่วยเหลือเราในด้ารวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ อีกมากมาย WILD HEARTS จะมีเนื้อเรื่องหลักในการเล่นราวๆ 30 ชั่วโมงและหลังจากจบเนื้อหาหลักแล้วก็ยังสามารถเล่นในส่วนอื่นๆ ได้ต่อ

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ผ่าน Steam

GameTonix Ads Banner 970x250