Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition แบบแผ่น พร้อมส่งมอบเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2024

Larian Studios ยืนยันว่า Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition แบบแผ่น ได้เริ่มจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าบน PC ไปแล้ว ส่วนเวอร์ชัน Console จะเริ่มจัดส่งได้ในระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เนื่องจากปัญหาด้านการผลิต” ทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย

Deluxe Edition จะวางจำหน่ายในราคา 79.99 ดอลลาร์ และประกอบไปด้วย Baldur’s Gate 3 ซึ่งเป็นกล่องสะสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ของเกมที่ BioWare พัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้ แผนที่โลก 2 ด้าน, สติกเกอร์ 32 ชิ้น, โปสเตอร์ Mind Flayer 1 แผ่น, แผ่นแปะ 2 ชิ้น และ OST (Original Soundtrack ) 3 แผ่น

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 3 สิงหาคม 2023 (สำหรับ PC)
วันที่ 6 กันยายน 2023 (สำหรับ PlayStation 5)

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (ผ่าน Steam, GOG)

GameTonix Ads Banner 970x250