BlizzCon 2023

BlizzCon 2024 ยกเลิกการจัดงานในปีนี้ และจะกลับมาอีกครั้งในปีต่อๆ ไป

Blizzard Entertainment ได้ประกาศว่าจะไม่จัด BlizzCon ในปีนี้ งานประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2023 นับตั้งแต่ปี 2020 และดูเหมือนว่าจะวนกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารออกมาแบบนั้น แต่บริษัท Blizzard ก็ได้บอกกับ IGN ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจจัดงานแบบที่ “ทำไปอย่างไม่ใส่ใจ”

BlizzCon จะกลับมาอีกครั้งในปีต่อๆ ไป แต่ในระหว่างนี้ จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” สำหรับ World of Warcraft: The War Within และ Diablo 4’s Vessel of Hatred Expansion นอกจากนี้ยังจะรวมชุมชนเข้าด้วยกันด้วย “วิธีการใหม่และพิเศษ” รวมถึงแผนการสำหรับการแสดง เช่น Gamescom

ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปีของ Warcraft จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “หลายรายการ” ทั่วโลก พร้อมด้วยการเฉลิมฉลองในเกมทั่วทั้งแฟรนไชส์ “แม้ว่างานเหล่านี้จะแตกต่างจาก BlizzCon แต่เราก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทั้งหมดของเราเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นจะมีจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองและการอยู่ร่วมกันที่เหมือนกัน”

ที่มา: IGN

GameTonix Ads Banner 970x250