Dragon's Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Warfarer Vocation

Dragon’s Dogma 2 ได้ออกมาปล่อยตัวอย่างใหม่ของอาชีพ Warfarer Vocation อาชีพที่มีให้เฉพาะ Arisen เท่านั้น ด้วยความสามารถอันหลากหลาย ที่สามารถใช้สกิลของ Vocation ที่ต่างออกไปได้ด้วย

Warfarer Vocation มีความสามารถที่จะใช้งานสกิล หรือ ทักษะของ Vocation อื่นๆ ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ทักษะลอยตัวของ Mage Vocation หรือ ความสามารถในการเทเลพอร์ตไปยังสัตว์ประหลาดด้วยทักษะของ Mystic Spearhand และเปลี่ยนไปใช้ทักษะของ Thief Vocation เพื่อทำคอมโบกลางอากาศแบบโจมตีหลายครั้ง หรือ จะใช้ดาบ 2 มือของ Warrior Vocation ก็ทำได้เช่นกัน ดูเหมือนว่า Warfarer Vocation จะมีแต่ข้อดีเยอะแยะมากกมาย แต่ข้อเสียของ Vocation นี้ก็คือการที่เราต้องแบกอาวุธไปหลายๆ ชิ้นพร้อมกันและอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ทักษะของอาชีพได้อย่างเต็มที่

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 22 มีนาคม 2024

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (ผ่าน Steam)

ซื้อผ่านร้านค้าใน Shopee ได้ที่ https://shope.ee/B60W0nBMJ

GameTonix Ads Banner 970x250