Fortnite

Fortnite ถูกบรรจุให้เป็นเกมการแข่งขันใน Olympic Esports ที่ประเทศสิงคโปร์

Fortnite ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในเกม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน Olympic Esports Week ที่กำลังจะมาถึง ในช่วงการจัดงานในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2023 โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 4 วัน

การแข่งขันในเกม Fortnite จะได้แข่งขันกันบนแผนที่ใหม่อย่าง Creative Island ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะเพื่อใช้ในงานโอลิมปิกนี้ และนอกจากเกม Fortnite แล้วยังมีเกมอื่นๆ ในการแข่งขันนี้อีก อย่างเกม Gran Turismo 7, Just Dance, Zwift Cycling และ หมากรุก

GameTonix Ads Banner 970x250