Halo Infinite

หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ของเกม Halo Infinite ลาออกจาก Microsoft แล้ว

Microsoft ยืนยันแล้วว่าคุณ Joseph Staten ผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ของเกม Halo Infinite และเป็นทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 3 ภาคได้ลาออกจาก Microsoft แล้ว และไม่ได้บอกถึงเหตุของการลาออกในครั้งนี้

นอกจากนี้คุณ Joseph Staten ยังได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการผ่านบัญชี Twitter ของตัวเองด้วยและยังไม่ได้เล่าอะไรมากเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของเขา แต่คุณ Joseph Staten ได้บอกว่าเขาจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

คุณ Joseph Staten ยังเคยร่วมงานกับ Bungie ในฐานะผู้เขียนบทนำของเกม Destiny และยังเคยเข้าร่วมกับ Microsoft เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ของการจัดจำหน่ายเกม รวมถึงยังทำงานร่วมกับ 343 Industries อีกด้วย

GameTonix Ads Banner 970x250