Payday 3

Payday 3 ปล่อยตัวอย่าง Gameplay ใหม่ โชว์รูปแบบการเล่นแบบซ่อนเล้น

Prime Matter และ Starbreeze ได้ออกมาปล่อยตัวอย่าง Gameplay ใหม่ ของเกม Payday 3 สั้นๆ โชว์การเล่นในภารกิจแบบซ่อนเล้น หรือ ลักลอบ เพื่อเข้าไปปล้นงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงใน Art Gallery ที่มีชื่อว่า “Surphaze” ตั้งอยู่ที่เขต Brooklyn ในเมือง New York City

ในภารกิจเราจะได้เห็นการดำเนินการปล้น ที่เป็นไปการตามแผนการที่วางไว้ ตั้งแต่การใช้ปืนเก็บเสียงยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากข้างหลัง หรือแม้กระทั่งการระเบิดกระจกเพื่อเข้าไปข้างใน Art Gallery รวมถึงการตัดกระจก และหนีรอดได้ออกมาเมื่อจบภารกิจ ซึ่งนักปล้นมืออาชีพรู้กันดีว่าต้องมีการวางแผนอย่างชาญฉลาดก่อนปล้นเสมอ

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 21 กันยายนบน 2023

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (ผ่าน Steam, Game Pass)

GameTonix Ads Banner 970x250