Rise of The Ronin

Rise of The Ronin จะเป็นเกมที่ผสมผสาน Concept ของเกมชื่อดังทั้ง 3 เกมเอาไว้

ข่าวลือของเกม Rise of The Ronin ได้รับการเปิดเผยออกมาจากผู้ปล่อยข่าวที่ใช้ชื่อว่า “The Snitch” ที่เป็นนักปล่อยข่าวลือที่ค่อนข้างเชื่อถือได้รายหนึ่ง โดยเขาได้ออกมาปล่อยข่าวลือของเกม Rise of The Ronin ไว้

The Snitch บอกว่าข้อมูลที่เขาได้นำมาเปิดเผยนั้น มาจากผู้ใช้งานรายหนึ่งที่ชื่อว่า “SoldierDelta” ซึ่งม่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของเกมว่าอาจได้รับการวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 โดย ​Concept ของเกมจะเป็นการผสมผสมแนวคิด หรือ Concept ของเกม Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima และ Dark Souls ซึ่งน่าจะทำให้ผู้เล่นค่อนข้างคุ้นเคยกับรูปแบบการเล่นเป็นอย่างดี

จากตัวอย่างที่ได้รับการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเกม Rise of The Ronin เราจะได้เห็นว่าตัวเกมจะเล่าถึงการต่อสู้ในยุคหนึ่งของญี่ปุ่น และเราจะได้สวมบทบทเล่นเป็น Ronin (โรนิน) นักรบที่เป็นอิสระจากผู้ว่าจ้างหรือไร้พันธนาการ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดย The Snitch ยังกล่าวถึงข้อมูลอีกเล็กน้อยด้านล่างนี้

  • จะเป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างเกมทั้ง 3 เกม อย่าง Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima และ Dark Souls
  • คำอธิบายในเกมส่วนใหญ่จะกล่าวถึง ยุคสมัย หรือ ตำนานต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยนั้น เช่น งานฝีมือของช่างตีเหล็ก
  • ภารกิจเสริม หรือ Side-Quests ที่จะพบเห็นได้ทั่วไปตลอดเกม
  • ตัวเลือกของระดับความยาก (ยังไม่เปิดเผยว่ามีอะไรบ้าง)
  • ระบบ Skill และระบบ Technique
  • ตัวเลือกโหมดการแสดงผลภาพ เช่น โหมดประสิทธิภาพและโหมดคุณภาพ
  • ตัวเลือกของ Romance (ยังไม่ชัวว่าคืออะไร แต่ได้รับแผนของการพัฒนาเอาไว้แล้ว)
  • แผนการวางจำหน่ายในช่วง Q1 หรือ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2024

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานที่ชื่อว่า “The Snitch” เปิดเผยออกมาเท่านั้น อย่างไรก็ตามคงต้องรอข้อมูลจริงๆ ออกมาอีกทีว่าจะออกมาตามนี้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในระหว่างนั้นอีกที

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่าย

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation, PC

GameTonix Ads Banner 970x250