Skull and Bones

Skull and Bones อาจจะวางจำหน่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022

ลือกันอีกครั้งกับเกม Skull and Bones จากนักปล่อยข่าวที่พอจะเชื่อถือได้ท่านหนึ่ง ออกมาเปิดเผยวันวางจำหน่ายใหม่ จากข่าวลือ Skull and Bones ก่อนหน้านี้ ที่เคยปล่อยออกมา ว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายในเดือนกรกฏาคม

ข่าวลือนี้ มากจาก Twitter นามว่า @ALumia Italia ซึ่งไปเสาะแสวงหาข่าวมาและค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ ประกาศใน Twitter ของตัวเองเป็นตัวเลขชัดเจนว่าเกม Skull and Bones จะวางจำหน่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 (2022-11-08)

จากข่าวลือถี่ๆ ที่ออกมานี้คิดว่าคงจะใกล้วันวางจำหน่ายแล้วจริงๆ เนื่องจากตัวเกมก็ได้รับการจัดเรทจาก ESRB แล้วเช่นกัน

GameTonix Ads Banner 970x250