Sonic Frontiers

Sonic Frontiers ทำยอดขายไปได้แล้วกว่า 3.5 ล้านชุด จนถึงปัจจุบัน

Sonic Frontiers ของผู้พัฒนา Sega ได้ออกมาประกาศยอดขายใหม่ล่าสุด ผ่านบัญชี Twitter ในงานแถลงข่าวของ Sega และ Rovio ว่าตอนนี้เกม Sonic ของพวกเขามียอดขายทะลุ 3.5 ล้านชุด ทั่วโลกแล้ว

ในปัจจุบันยอดขายของเกม Sonic Frontiers ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์การวางแผนระยะยาวของการวางจำหน่ายเกม อย่างเช่น การกำหนดราคา การส่งเสริมการขาย และการพัฒนาส่วนเสริม DLC ใหม่เพิ่มเติมต่อจากนี้ และจะมี DLC อีก 2 ตัว ที่รอการอัปเดตเพิ่มติมต่อจากนี้

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วางจำหน่ายแล้ว

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (ผ่าน Steam)

GameTonix Ads Banner 970x250