spotify cover

Spotify ประกาศจะลดการจ้างงานลง 25 เปอร์เซ็นต์

Share:

ทาง Spotify ได้ออกมาประกาศว่า จะลดการจ้างงานใหม่ลง 25% เนื่องจากกลัวว่า เศรษฐกิจจะถดถอยเพิ่มขึ้น ตามบันทึกภายในที่ได้รับมาจาก Bloomberg

Spotify ได้เริ่มมีการประเมินการสถานการณ์ ในการรับพนักงานใหม่เพิ่ม หลังจากทั้ง Twitter และ Meta ต่างประกาศหยุดการจ้างงานในระดับหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว รวมถึง Netflix ก็ได้มีการประกาศเลิกจ้างงาน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่นกัน 

ทาง Paul Vogel ได้กล่าวว่า “เราตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและ ในขณะที่เรายังไม่เห็นผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของเรา เราจึงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการเติบโตของจำนวนพนักงานในระยะเวลาอันใกล้นี้”

spotify 1

ขอบคุณภาพจาก: https://newsroom.spotify.com

อย่างไรก็ตามทาง Spotify ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่า การชะลอจ้างงานครั้งนี้จะกระทบกับตำแหน่งงานส่วนใดในบริษัทบ้าง

แหล่งที่มา: The Verge

GameTonix Ads Banner 970x250