gif-inventor

Stephen Wilhite โปรแกรมเมอร์ผู้ให้กำเนิด GIF เสียชีวิตแล้ว อายุ 74 ปี

Stephen Wilhite ผู้คิดค้น GIF รูปแบบไฟล์ที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งกลายมาเป็นนามสกุลไฟล์ ที่มีการใช้งานกว้างขวางในโลกอินเทอร์เน็ต มันช่วยให้ผู้คนสามารถแชร์แผนภูมิ ภาพถ่าย และภาพแอนิเมชั่น รวมถึงหนึ่งในรูปที่ คุณ Wilhite ชอบเป็นพิเศษ คือ ภาพของเด็กที่เต้น และเล่นซ้ำไปมา Stephen Wilhite ได้เสียชีวิตในวันที่ 14 มีนาคม 2022 ที่โรงพยาบาลในซินซินนาติ ด้วยอายุ 74 ปี สาเหตุนั้นมาจาก โควิด-19

Stephen Wilhite เมื่อเขาได้สร้าง Graphics Interchange Format หรือเรียกสั้นๆ ว่า “GIF” ในปี 1987 ได้สำเร็จไม่กี่ปีก่อนการมาถึงของ World Wide Web (WWW.) ในสมัยนั้น คุณ Wilhite ได้ถูกขอให้สร้างรูปแบบไฟล์ภาพ ที่เมื่อทำการบีบอัดแล้วไม่เกิดความเสียหาย เพื่อที่จะนำไปใช้ในการแชร์ภาพ และใช้งานทั่วๆ ไปได้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นยุคที่ระบบการสื่อสารที่ช้ามากๆ 

ภายในระยะเวลาไม่นาน ราวๆ เดือนกว่า คุณ Wilhite ก็ได้สร้าง GIF ขึ้นมาเป็นภาพแรก ซึ่งเป็นรูปเครื่องบิน และในวันนี้รูปแบบไฟล์ GIF ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดีย

ในปี 2012 ทาง Oxford Dictionaries ได้ยกให้คำว่า “GIF” เป็นคำศัพท์ใหม่แห่งปีของสหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่วายที่จะมีปัญหาถกเถียงกัน เรื่องการออกเสียงของคำนี้ ว่ามันออกเสียงอย่างไรกันแน่ ระหว่าง Jif (จิฟ) หรือ Gif (กิฟ) พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford ยอมรับการออกเสียงทั้งสองแบบ

แต่สุดท้ายแล้ว คุณ Wilhite ได้กล่าวถึงประเด็นที่ถกเถียงกันนี้ ก่อนที่เขาจะได้รับรางวัล “Lifetime Achievement Webby” สำหรับการคิดค้นของเขา คุณ Wilhite ได้กล่าวว่า การออกเสียงที่ถูกต้องของ GIF ต้องออกเสียงตัว G อย่างนุ่มนวล ซึ่งจะออกเสียงตัว G ว่า “Jif” (จิฟ) ถือเป็นอันจบเรื่องราวที่ถกเถียงกันมานาน

แหล่งที่มา: washingtonpost
ภาพจาก: washingtonpost

GameTonix Ads Banner 970x250