Terra Nil

Terra Nil เกมแนวคิดดีที่อยากให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

Free Lives of Broforce ผู้พัฒนาเกมแนวคิดดีได้ประกาศเปิดตัวเกม Terra Nil ซึ่งเป็นเกมที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในเกม และยังคาดหวังถึงการสร้างผลกระทบที่อยากให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น ด้วยการร่วมมือกับ Endangered Wildlife Trust (มูลนิธิอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า) เพื่อบริจาคผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเกมให้กับมูลนิธิ

คุณ Sam Alfred ผู้ออกแบบเกม กล่าวว่า “ผลกำไรที่เกิดจาก Terra Nil จะถูกบริจาคให้กับ Endangered Wildlife Trust (มูลนิธิอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า)” เราต้องการสร้างเกมที่สามารถสร้างผลกระทบให้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ หลังจากที่เราค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมอยู่นาน เพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้ผ่านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในโลกของเกมแทน

เกม Terra Nil จะพาผู้เล่นไปเริ่มต้นในดินแดนรกร้างว่างเปล่า โดยที่ผู้เล่นจะมีเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการใช้เครื่องจักรต่างๆ เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมกลับมาสะอาดอีกครั้ง อย่างเช่น การทำความสะอาดมหาสมทุร การปลูกแนวปะการัง หรือการปลูกต้นไม้ การเพิ่มจำนวนสัตว์ป่า ในสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ ตั้งแต่เกาะเขตร้อนไปจนถึงธารน้ำแข็ง และเมื่อเราฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถรีไซเคิลเครื่องจักรทั้งหมดออกไปได้และชื่นชมธรรมชาติที่เราฟื้นฟูมาผ่านโหมดการชื่นชมธรรมชาติ

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 28 มีนาคม 2023

สำหรับแพลตฟอร์ม:
iOS, Android ผ่าน Netflix

GameTonix Ads Banner 970x250