Youtube cover

Youtube เตรียมยกเลิกใช้งานฟังก์ชัน “ซ่อนจำนวนผู้ติดตาม”

ปัญหาหนึ่งที่หลายๆ คนเจอในการใช้งานโซเชียลมีเดียคือ สแปม ที่มักจะสร้างความเสียหายให้เราไม่ทางใดก็ทางนึง หรือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกให้เราเกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่รู้ ด้วยการปลอมแปลงชื่อของช่อง ให้มีความคล้ายคลึงกับช่องของจริงมากๆ เพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนตัวสะกดให้มีคล้ายคลึงกันเท่านั้น

ฟังก์ชันที่ Youtube ได้เคยออกแบบไว้อย่าง “การซ่อนจำนวนผู้ติดตาม” กำลังถูกนำไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ไม่หวังดีในการซ่อนตัวเลขผู้ติดตามนี้ จึงทำให้ผู้ที่กำลังจะติดตามช่องนั้นๆ อาจไม่ทันสังเกตว่านี่คือช่องที่เป็นต้นฉบับ หรือ ช่องที่สร้างมาเพื่อลอกเลียนแบบกันแน่ เพราะไม่เห็นตัวเลขของจำนวนผู้ติดตามจริงๆ

Youtube รับรู้ถึงปัญหาเรื่องสแปมนี้เป็นอย่างดี และกำลังหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน “การซ่อนจำนวนผู้ติดตาม” ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2022 นอกจากนี้ทาง Youtube จะมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้อักขระพิเศษบางตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการตั้งชื่อช่องอีกต่อไป เพื่อลดความเสียหายและปัญหาที่เกิดจากสแปม

GameTonix Ads Banner 970x250