Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 อาจต้องใช้เวลากว่า 100 ชั่วโมง ในการเล่นในเนื้อเรื่องปกติ

ก่อนหน้านี้ Baldur’s Gate 3 ได้ออกมาประกาศเลื่อนวัน เปิดตัวสำหรับ PC เร็วขึ้นมาเล็กน้อยเป็นวันที่ 3 สิงหาคม โดยมีข้อมูลว่าตัวเกมจะมีเนื้อหาขนาดใหญ่กว่าเกม Divinity: Original Sin 2 ถึง 4 เท่า และมีจำนวน Cinematic กว่า 174 ชั่วโมง รวมถึงมีคลาสให้เลือกเล่นอีก 14 คลาส และคลาสย่อยอีกกว่า 46 คลาส และคาถาทั้งหมดอีกกว่า 600 แบบ

ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นมามากมายขนาดนี้ ทำให้ผู้พัฒนาอย่าง Larian Studios ต้องบอกว่าผู้เล่นอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นมากกว่า 75 – 100 ชั่วโมง เพื่อเล่นเกมตามเนื้อเรื่องปกติ และถ้าหากต้องการเล่นให้จบครบ 100% ผู้เล่นอาจต้องใช้เวลากว่า 200 ชั่วโมง ซึ่งทางผู้พัฒนาก็บอกว่า อันที่จริงแล้วนี่ยังไม่นับรวมเวลาของการเล่นในรูปแบบต่างๆ หรือการเล่นหลายคน นั้นหมายความว่าทางผู้เล่นจะเล่นเกมนี้ไม่จบภายในระยะเวลาอันสั้นแน่นอน

กำหนดวางจำหน่ายเกม:
วันที่ 3 สิงหาคม 2023 (สำหรับ PC)
วันที่ 6 กันยายน 2023 (สำหรับ PlayStation 5)

สำหรับแพลตฟอร์ม:
PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (ผ่าน Steam, GOG)

GameTonix Ads Banner 970x250