brain

งานวิจัยพบว่าการเล่นเกมบ่อยๆ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจและพัฒนาสมอง

Share:

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย (Georgia State University) พบว่าผู้ที่เล่นเกมบ่อยๆ มีแนวโน้มในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ได้ดีกว่าคนที่ไม่เล่นเกมหรือน้อยครั้งอีกด้วย

ในการวิจัยมีการใช้ functional magnetic resonance imaging (FMRI) หรือการวัดประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยรังสีแม่เหล็ก ซึ่งตลอดการวิจัยนี้พบว่า สมองของผู้ที่เล่นเกมบ่อยๆ ได้รับการกระตุ้นการรับรู้ และสามารถตัดสินใจได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ในการวิจัยมีผู้เข้าร่วมทดลองที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 47 คน โดย 28 คนเป็นคนที่เล่นเกมประจำ และ19 คนไม่เล่นเกม ในการทดสอบหากจุดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขยับให้กดปุ่มหนึ่ง หากไม่ขยับให้กดอีกปุ่มหนึ่ง ผลการทดสอบพบว่าผู้ที่เล่นเกมสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าผู้ที่ไม่เล่นเกม

จากผลการวิจัยนั้นพบว่าการเล่นเกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการรับรู้ของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประมวลผลการตอบสนองทางร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยฝึกทักษะด้านการตัดสินใจ

ศ.มูเกช ดาลามา (Mukesh Dhamala) หัวหน้าทีมวิจัย ยังได้อ้างอิงผลจากการรักษา โดยเขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ ทิม จอร์แดน (Tim Jordan) ที่ขณะทิมอายุ 5 ขวบมีปัญหาดวงตาข้างหนึ่งของเขามีประสาทการรับรู้อ่อนแรง เขาไม่สามารถใช้ดวงตาข้างนั้นมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนรวดเร็วเหมือนดวงตาอีกข้าง มูเกชจึงให้ทิมปิดดวงตาข้างที่ดีและใช้ดวงตาข้างที่มีปัญหาเล่นวีดิโอเกม หลังจากนั้นทิมที่เกือบตาบอด ก็สามารถใช้งานดวงตาข้างนั้นได้อย่างปกติ เพราะสมองส่วนการรับรู้จากดวงตาข้างนั้นถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจากการเล่นวีดิโอเกมนั่นเอง

ทิมจบปริญญาเอกจากสาขาฟิสิกข์และดาราศาสตร์ในปี 2021 จากมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย ทั้งปัจจุยังเป็นหนึ่งในทีมวิจัยของ ศ.มูเกช นอกจากจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ความสามารถในการรับรู้และตัดสินใจของเขายังดีขึ้นเป็นอย่างมาก เขาสามารถเล่นกีฬาสควอชและเพนท์บอลได้อีกด้วย

ที่มา : Georgia State University

GameTonix Ads Banner 970x250